อ่านตอนที่ผ่านมาได้ที่นี่

ตูน - ไตลาน(Tailan)

 

 

*** เนื้อเรื่องของอรุโณทัย สามารถอ่านได้โดยที่ไม่ต้องอ่านภาคหลัก(ไตลาน)ก่อน ***

(ดังนั้นใครที่พึ่งมาใหม่ อย่าพึ่งถอดใจเพราะต้องอ่านย้อนหลังเยอะเลยนะ ลองอ่านก่อนเถอะครับ) 

 

สิ่งที่ควรรู้ก่อนอ่าน

1. ไตลาน เป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นมา ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความจริงใด ๆ ทั้งสิ้น

2. ไตลาน เป็นดั่งโลกคู่ขนานของเมืองไทยมี หลายสิ่งหลายอย่างที่เสมือนจำลองจากไทยหรือสยามในอดีตตั้งแต่ภูมิศาสตร์ไปจน ถึงวัฒนธรรมแต่ทั้งนี้ไม่จำเป็นว่าทุกสิ่งในไตลานจะต้องเป็นจริงในเมือง ไทยอย่างไรก็ตามในทุกตอนจะมีชี้แจงเสมอว่าผมอ้างอิงจากอะไรบ้างและอะไรเป็น ส่วนที่ปรับแต่งเอง

3. ไตลาน เป็นโลกในอุดมคติซึ่งมีแต่ความสงบสุข ไม่มีสงคราม ไม่มีความบาดหมางในระดับที่รุนแรง (ถึงมีก็จะอยู่ในระดับที่น้อยที่สุดเหมือนเด็กทะเลาะกัน) เรื่องราวที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งจะไม่ใช่ "ไตลาน" โดยเด็ดขาด

สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติมในภาค"อรุโณทัย"

เพื่อให้รู้ที่มาของเมืองอรุโณทัย ว่าเหมือนหรือต่างกับสุโขทัยอย่างไรบ้าง

ขอให้ไปอ่านที่เอนทรี่นี้ก่อนครับ ---> ไตลาน:อรุโณทัย #0 รุ่งอรุณ

ไม่ใช่เนื้อหาที่จำเป็นต้องรู้ แต่ถ้าอ่านแล้วจะได้แยกแยะโลกสมมุติกับข้อมูลจริงได้ครับ 

 

ถ้าเข้าใจและยอมรับแล้ว มาอ่านซีรี่ส์ใหม่ของไตลานได้เลยครับ


 

 

 

 

 

ไตลาน

 

อรุโณทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------

 

บทเสริม

 

อรุโณทัยในตอนนี้ เป็นการขยายความเกี่ยวกับตัวละครอย่าง"สุริยน"ให้รอบด้านมากขึ้น

หากมีเพียงแค่ตอนแรก ก็อาจจะคิดว่าสุริยนใช้เพียงแค่ความหล่อในการเอาชนะใจสาว ๆ 

ซึ่งความเป็นจริงแล้วตัวละครอย่างสุริยนไม่ได้ตื้นเขินแบบนั้น

เขาคือคนที่มีคุณสมบัติในการเป็นคนดี และเป็นผู้นำที่ดีที่ครองใจคนต่างหากครับ

 

สำหรับตอนนี้ ยังไม่มีเกร็ดเกี่ยวกับสุโขทัยเพิ่มเติม

วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องที่หลายคนน่าจะคุ้นหัวข้อกันดี 

แต่เชื่อว่าน้อยคนที่จะรู้เนื้อหาที่แท้จริงของมัน

นั่นคือ "ทศพิธราชธรรม" ครับ

 

อ้างอิงจาก

http://th.wikipedia.org/wiki/ทศพิธราชธรรม

 

 

          ทศพิธราชธรรม หรือ ทศพิธราชธรรม 10 คือจริยวัตร 10 ประการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรม ประจำพระองค์ หรือเป็นคุณธรรมประจำตนของผู้ปกครองบ้านเมือง ให้มีความเป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนจนเกิดความชื่นชม ยินดี ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้จำเพาะเจาะจงสำหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินเท่านั้น บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในทุกองค์กรก็พึงใช้หลักธรรมเหล่านี้

 

ทศพิธราชธรรมทั้ง 10 ประการ ดังนี้

 

1.ทาน (ทานํ) หมายถึงการให้ การเสียสละ นอกจากเสียสละทรัพย์สิ่งของแล้ว ยังหมายถึงการให้น้ำใจแก่ผู้อื่นด้วย

2. ศีล (ศีลํ) คือความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ ให้ปราศจากโทษ ทั้งในการปกครอง อันได้แก่ กฎหมายและนิติราชประเพณี และในทางศาสนา

3. บริจาค (ปริจาคํ) คือ การเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อความสุขส่วนรวม

4. ความซื่อตรง (อาชชวํ) คือ ความซื่อตรงในฐานะที่เป็นผู้ปกครอง ดำรงอยู่ในสัตย์สุจริต

5. ความอ่อนโยน (มัททวํ) คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน เคารพในเหตุผลที่ควร มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและอ่อนโยนต่อบุคคลที่ เสมอกันและต่ำกว่า

6. ความเพียร (ตปํ) หรือความเพียร มีความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากความเกียจคร้าน

7. ความไม่โกรธ (อกฺโกธ) หรือความไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ ไม่มุ่งร้ายผู้อื่นแม้จะลงโทษผู้ทำผิดก็ทำตามเหตุผล

8. ความไม่เบียดเบียน (อวีหึสา) การไม่เบียดเบียน หรือบีบคั้น ไม่ก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่น

9. ความอดทน (ขันติ) การมีความอดทนต่อสิ่งทั้งปวง รักษาอาการ กาย วาจา ใจให้เรียบร้อย

10. ความเที่ยงธรรม (อวิโรธนํ) ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก ไม่เอนเอียงหวั่นไหวด้วยคำพูด อารมณ์ หรือลาภสักการะใดๆ

 

 

ในอรุโณทัย... จะเอามาปรับใช้ดังนี้

... 10 ข้อนี้มันอยู่ใน"สุริยน"ทั้งหมดแล้วล่ะครับ และจากตอนนี้กับตอนก่อนหน้านั้น ก็น่าจะได้เห็นไปหลายข้อแล้ว ซึ่งผมจะแสดงข้อที่เหลือในอนาคตต่อไป ผ่านเรื่องราวของสุริยน ว่าที่พ่อขุนแห่งอรุโณทัยครับ

 

------------------------------------------------------------

 

บทฝากฝังถึงผู้อ่าน

 

คนไทยอย่างเราน่าจะรู้ซึ้งกันดีอยู่แล้ว ว่าเราโชคดีแค่ไหนที่ได้มีพระมหากษัตริย์ที่ดีมากขนาดนี้ผมขอพูดถึงราชวงศ์จักรีแห่งรัตนโกสินทร์เป็นหลัก ที่ถือได้ว่ากษัตริย์แต่ละพระองค์ล้วนมีส่วนในการพัฒนาประเทศและทำให้ไทยได้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่น เป็นหนึ่งในสามประเทศของเอเชียที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของตะวันตก (อีกสองประเทศคือจีนกับญี่ปุ่น)

และที่สำคัญยิ่ง พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันอย่างรัชกาลที่ 9 ที่เราต่างก็แสดงความจงรักภักดีกันขนาดนี้ ท่านก็ได้ทำอะไรให้กับชาติบ้านเมือง และประชาชนทุกภาคส่วนอย่างที่ผมกล้าพูดได้ว่าไม่มีประเทศไหนในยุคปัจจุบันที่กษัตริย์ทรงงานมากขนาดนี้หรอกครับ

ลองไปอ่าน "ทศพิธราชธรรม" แล้วรำลึกสิครับ ว่าในหลวงของเราทำได้จริง ๆ อย่างไร้ข้อกังขา

 

และจากข้อมูลที่ผมได้อ้างอิงนั้น ผมขอเน้นอีกว่า

 

ทศพิธราชธรรม หรือ ทศพิธราชธรรม 10 คือจริยวัตร 10 ประการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรม ประจำพระองค์ หรือเป็นคุณธรรมประจำตนของผู้ปกครองบ้านเมือง ให้มีความเป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนจนเกิดความชื่นชม ยินดี ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้จำเพาะเจาะจงสำหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินเท่านั้น บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในทุกองค์กรก็พึงใช้หลักธรรมเหล่านี้

 

ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ

 

 

...

 

ปล. เอนทรี่นี้ของดการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในเชิงเข้าฝ่ายใด

หากเห็นว่าคอมเม้นต์ไหนเสี่ยงต่อความขัดแย้ง ผมจะลบทันทีครับ

(ตามเงื่อนไขเอนทรี่ไตลานที่ไม่สนับสนุนการยุยงให้แตกแยกในทุกกรณี)

 

ปล2. ย้ำว่าไม่ได้เขียนให้โยงกับสถานการณ์ตอนนี้ นี่เป็นพล็อตที่เขียนตั้งแต่มกราคมแล้วครับ